Tipveida projekti

Vai Jūs plānojat uzsākt privātmājas būvniecību, bet Jūs uztrauc dārgais un laikietilpīgais projekta sagatavošanas un saskaņošanas process? Varbūt Jūs nezinat ar ko sākt?

Mēs Jums piedāvājam varāk kā 1000 gatavus tipveida projektus, dažādu stilu, apjomu, piemērotus gan lauku ainavai, gan pilsētas videi, kurus iegādājoties Jūs aiztaupīsiet sev ilgstošo projekta izstrādes laiku un tas Jums izmaksās vairākas reizes lētāk kā izstrādāt individuālo projektu.

Mūsu piedāvātie projekti ir detalizēti izstrādāti, atbilst Latvijas būvnormatīviem, tajos ir iespējams veikt izmaiņas pēc Jūsu vēlmēm, kā arī piedāvājam kompleksi veikt arī citus ar projekta sagatavošanu saistītos arhitekta pakalpojumus (pirmsprojekta dokumentu saņemšanu, pirts, saimniecības ēkas projekta izstrādi, piesaistes projekta izstrādi un saskaņošanu visās nepieciešamājās institūcijās).

Atnāciet pie mums uz bezmaksas konsultāciju par tipveida projektiem un citiem arhitekta pakalpojumiem un mēs kopīgi atradīsim Jums labākos risinājumus. Iedvesmai saņemsiet bezmaksas Katalogu + CD ar 400 labākajiem mūsu projektiem.

Mēs šajā jomā darbojamies jau vairāk kā 8 gadus un pēc mūsu projektiem Latvijas teritorijā ir uzceltas simtiem lieliskas ģimenes mājas (sk.sadaļā „Realizētie tipveida projekti”)

Piesakieties uz konsultāciju pa tel.28300022 (LMT), tel. 67077708 vai info@tip.lv

TOP 10


Amigo

Diuna

Bogna II

Sandra

Elena

Kuba

Basia

Mirek

Cyntia

Aga

T.I.P. BŪVPROJEKTS pārstāv Polijas arhitektu birojus DOMOWE KLIMATY un ARCHIPELAG. Mūsu piedāvāto tipveida projektu priekšrocības ir to cenā, sagatavošanas termiņos un detalizētajā izstrādē: projektiem ir arhitektūras, būvkonstrukciju, ūdensapgādes un kanalizācijas, apkures un elektroinstalāciju sadaļa.

Piedāvājumā ir 600 vienstāvu, vienstāvu ar mansardu, divstāvu, divģimeņu un rindu māju projekti, katrs no kuriem ir pieejams arī spoguļversijā. To skaitā ir gan moderni un avangardiski, gan arī tradicionāli un vienkārši risinājumi.

Mūsu tipveida būvprojekti ir nopērkami arī Polijā, Čehijā un Lietuvā. Tie atbilst Eiropas un Latvijas būvnormatīviem. Būvprojektus apstiprina Latvijā sertificēti būvinženieri, bet mūsu uzņēmums veic visus projektu saskaņošanas un piesaistes pakalpojumus.

Projekta izvēle

Izvēloties sev atbilstošu projektu, ir jāzina, kā to meklēt! Pirmkārt, jāprecizē savas vēlmes attiecībā uz topošo māju. Tāpēc jāatbild sev uz vienkāršiem jautājumiem attiecībā uz mājas platību, tipu, stāvu skaitu, telpu plānojumu, zemes gabala izmēriem un formu, būvniecības iespējām, jumta veidu un slīpuma leņķi, garāžas nepieciešamību, visas ēkas un atsevišķu stāvu augstumiem, kā arī būvniecības tehnoloģiju.

Tehnoloģija

Lielākā daļa dotajā katalogā piedāvāto māju projektēta mūra tehnoloģijā. Apdares elementi ir apmetums, ķieģeļu, koka vai metāla apdare. Pārsegumi nelielās divstāvu mājās, kā arī vienstāva mājās konstruēti no koka, pārējās mājās izmantoti "Teriva" tipa ribotie pārsegumi. Pastāv iespēja mainīt būvniecības tehnoloģiju, kas saistīts ar izmaiņu veikšanu tipveida projekta dokumentācijā. Līdzīga situācija ir ar funkcionālo risinājumu. Dažos projektos dzīvojamā istaba atrodas par 2-3° zemāk par pirmā stāva līmeni. No šāda risinājuma var arī atteikties. Pieļaujamas tādas modifikācijas kā, piemēram, starpsienu novietojuma izmaiņa vai likvidēšana, minimāla jumta slīpuma leņķa izmaiņa (līdz apm. 5°) vai arī mājas būvniecība spoguļversijā. Citu izmaiņu veikšanai nepieciešama projektu autoru piekrišana. Krāsas, līdzīgi kā apdares materiāli, arī ir tikai mūsu piedāvājums. Galīgo lēmumu, protams, pieņemsiet Jūs.

Kas ietilpst projektā

Mūsu projektus rada augstākās klases speciālisti: arhitekti, konstruktori, instalāciju projektētāji. Rasējumi ir precīzi un saprotami. Katrs projekts tiek veidots saskaņā ar jaunākajām prasībām.

Tehniskajā dokumentācijā, kuru Jūs iegūstat, ietverts:

 1. Pamatu plāns, kurā parādīts precīzs pamatu novietojums, izmēri, iebūvēšanas dziļums, kā arī materiāls, no kura tiek izpildīti.
 2. Stāvu plāni, kuros parādīts telpu plānojums, platības, nesošo sienu un starpsienu novietojums katrā mājas līmenī. Tajos parādīts arī mūsu piedāvātais durvju novietojums, kā arī dažādu iekārtu ieteicamā montāžas vieta.
 3. Spāru konstrukcijas plāns, kurā parādīta jumta konstrukcijas sistēma, kā arī atsevišķu elementu šķērsgriezumi. Visi konstrukcijas elementi ir numurēti saskaņā ar pielikumā esošo spāru konstrukcijas elementu specifikāciju.
 4. Pārsegumu un pārsedžu plāns - rasējums, kas parāda pārseguma sistēmas izveidojumu, pārseguma siju novietojumu un starpasu atstatumu, pārsedžu un galveno siju izmērus.
 5. Jumta plāns - parāda jumta formu, izmērus, slīpuma leņķus, kā arī zenīta virsgaismas logu dekoratīvo jumta logu, skursteņu, tekņu, notekcauruļu un pārējo jumta seguma aprīkojuma elementu novietojumu.
 6. Griezumi - parāda visus ēkas konstrukcijas raksturīgos elementus, kuri kļūst redzami, izpildot garengriezumu vai šķērsgriezumu no jumta līdz pamatiem, t.i. grīdu, pārsegumu, jumta slāņus, atsevišķu savienojumu veidu (piem., sienas un pārseguma vai sienas un jumta savienojumi).
 7. Fasādes - attēlo precīzus mājas skatus no frontālās, aizmugurējās un sānu pusēm, kā arī sniedz informāciju par galvenajiem apdares materiāliem.
 8. Logu un durvju specifikācija - projektā izmantojamo logu un durvju specifikācija ar uzrādītiem izmēriem.
 9. Instalāciju projekti - parāda visu iekštelpu instalāciju izvietojumu (ūdensvads, kanalizācija, gāzesvads, centrālapkure, elektroinstalācijas) kopā ar tehnisko apskatu.

Dokumentācija ietver sevī arī arhitektūras un būvkonstrukcijas sadaļu tehniskos aprakstus:

 • arhitektūras sadaļas tehniskajā aprakstā ietverti ēkas funkcionālie risinājumi, telpu eksplikācija (izmantojamā, apbūves un kopējā platība), piedāvāti ēkas apdares materiālu veidi utt.;
 • būvkonstrukciju tehniskais apraksts parāda konstrukcijas elementu izpildījuma veidu, izmantojamos materiālus.
 • sanitārtehnisko instalāciju un elektroinstalāciju tehniskie apskati.

Jūs saņemsiet tehniskās dokumentācijas komplektu (trijos eksemplāros), uz kuras pamata var uzbūvēt māju. Katrā projektā atrodas arī Latvijā sertificēta būvinženiera atzinums par projekta atbilstību Latvijas būvnormaīviem un sertifikāta kopija.

Kā iegādāties

Lai iegādātos tipveida projektu ir nepieciešams noslēgt ar mums līgumu, par projekta iegādi, iemaksājot 40% no projekta vērtības (nepieciešams personu apliecinošs dokuments pase vai autovadītāja apliecība), projekta sagatavošanas ilgums ir 45 darbadienas no avansa iemaksāšanas brīža. Pēc projekta (tehniskās dokumentācijas) saņemšanas, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu, klients maksā atlikušos 60%

Piesaiste un saskaņošana

Piesaistei un saskaņošanai nepieciešamie dokumenti:

 • īpašuma apliecinošie dokumenti uz zemi (zemesgrāmata, zemes robežplāns, zemes transformācijas dokumenti)
 • zemes gabala topogrāfiskā karte (arī digitālā veidā)
 • zemes ģeoloģiskā izpēte
 • plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU)
 • tehniskie noteikumi, kurus pieprasa PAU

Projektu piesaiste tiek veikta saskaņā ar klienta izteiktajām vēlmēm un prasībām, kuras izriet no PAU un tehniskajiem noteikumiem.

LV RUSIA T.I.P. Būvprojekts
    Brīvības gatve 356
    Rīga, LV - 1006
    Tālr.: 28300022
    E-mail: info@tip.lv


Top.LV on-line.lv Celtniecība Construction_building